SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STRONA
  GŁÓWNA
 2. MIERNIKI
  GAZÓW
 3. SERWIS
  KALIBRACJA
 4. WSPARCIE
  TECHNICZNE
 5. SZKOLENIA DLA
  UŻYTKOWNIKÓW
 6. REGULACJE
  PRAWNE
 7. ZOSTAŃ
  PARTNEREM
 8. INFORMACJE
  O FIRMIE

P.T.SIGNAL mierniki gazów Gas Clip Technologies
Detektor wielogazowy nie wymagaj±cy kalibracji Multi Gas Clip Simple


Mierniki gazów i detektory wielogazowe.

Informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa, wydawanie i odbiór towarów oraz urz±dzeń po serwisie możliwe tylko za po¶rednictwem kuriera.
Informacje dotycz±ce dezynfekcji urz±dzeń przeno¶nych: DEZYNFEKCJA URZˇDZEŃ PRZENO¦NYCH.


Przeno¶ne mierniki gazów Gas Clip Technologies™ to najnowsze urz±dzenia do ochrony osobistej i pomiarów atmosfery. Gas Clip Technologies™ to amerykański producent, którego reprezentujemy na terytorium wschodniej Europy. Inżynierowie tej firmy wprowadzili wiele innowacyjnych rozwi±zań jak detektor wielogazowy nie wymagaj±cy kalibracji Multi Gas Clip Simple lub detektor jednogazowy Single Gas Clip, podczerwony sensor gazów wybuchowych w mierniku 4-gazowym Multi Gas Clip IR czy mobilna stacja dokuj±ca (walizkowa).
Gas Clip Technologies™ dostarcza także klasyczne rozwi±zania jak detektor wielogazowy Multi Gas Clip lub wyposażony w pompkę zasysaj±c± miernik gazów Multi Gas Clip Pump. Wyróżniaj± się one jednak ergonomi±, dobr± widoczno¶ci± ekranu, odporno¶ci± czy wielopunktow± sygnalizacj± alarmów.

Dziękujemy za zainteresowanie nasz± ofert± i wybór produktów tej marki, jednocze¶nie wierzymy, że będ± Państwu słyżyć bezawaryjnie przez długi czas. Aby tak się stało warto po¶więcić tym urz±dzeniom nieco uwagi, aby mogły ochronić nas i nasz± własno¶ć w każdym momencie.

O oferowanych produktach przeczytacie Państwo w dziale PRODUKTY.
W dziale SERWIS znajdziecie Państwo wszelkie informacje o obsłudze serwisowej Państwa urz±dzeń.
Praktyczne informacje jak wybrać detektor gazów, najnowsze wersje oprogramowania i informacje o możliwo¶ciach modernizacji Waszych urz±dzeń znajduj± się w zakładce WSPARCIE.
Z kolei informacje o regulacjach prawnych dotycz±cych przeno¶nych czujników gazów znajduj± się w dziale PRAWO.
Jeżeli chcieliby¶cie Państwo poszerzyć swoj± i pracowników wiedzę na temat użytkowania mierników Gas Clip Technologies™ zapraszamy do działu SZKOLENIA.

Pełn± ofertę naszej firmy (stacjonarne czujniki gazów, systemy sygnalizacji pożaru, serwis) znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.detektory.pl

Szybkie dostawy. Inni obiecuj± my realizujemy. Większo¶ć urz±dzeń jest dostępna "z magazynu".


ZAUFALI NAM

Ponad 600 karetek     Ponad 200 jednostek straży     Ponad 200 ekip wod-kan
AKTUALNO¦CI
© 2018 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, detektor wielogazowy.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów www.gasclip.pl, detektory jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, detektory wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl.