SIGNAL mierniki gazów, detektory wielogazowe

 1. STRONA
  GŁÓWNA
 2. DETEKTORY
  WIELOGAZOWE
 3. DETEKTORY
  JEDNOGAZOWE
 4. SERWIS
  KALIBRACJA
 5. WSPARCIE
  TECHNICZNE
 6. SZKOLENIA DLA
  UŻYTKOWNIKÓW
 7. REGULACJE
  PRAWNE
 8. ZOSTAŃ
  PARTNEREM
 9. INFORMACJE
  O FIRMIE

P.T.SIGNAL szkolenia mierniki i pomiary gazów Gas Clip Technologies

Szkolenia dla użytkowników.

Dziekujemy za wybór naszych produktów. Mamy nadzieję, że spełni± one Państwa oczekiwania. Chociaż korzystanie z naszych produktów jest łatwe to już sama prawidłowa detekcja i pomiar gazów dla nieprzeszkolonego użytkownika może być tajemnicza. Proponujemy więc Państwu szkolenia zarówno z obsługi przeno¶nych przyrz±dów do pomiaru gazów jak też ich zastosowania praktycznego. Szkolenia s± kierowane głównie do funkcjonariuszy służb publicznych: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, służby celnej, pracowników zakładów różnych branż, a w szczególno¶ci oczyszczalni ¶cieków, wodoci±gów i kanalizacji, telekomunikacji, baz paliw i różnych gałęzi przemysłu.

Szkolenia maj± na celu zaznajomienie użytkownika z aparatur± (mile widziane i wskazane jest zabranie urz±dzeń będ±cych na wyposażeniu zakładu) i sposobami jej użycia. Szkolenia s± przewidziane dla personelu, który na codzień nie ma styczno¶ci z t± tematyk± i nie jest w niej wyspecjalizowany.

W celu uzyskania informacji o możliwych szkoleniach prosimy o kontakt z działem przeno¶nych mierników gazu P.T.SIGNAL (zakładka KONTAKT).

Pełn± ofertę naszej firmy (stacjonarne czujniki gazów, systemy sygnalizacji pożaru, serwis) znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.detektory.pl

© 2021 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, detektor wielogazowy.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów www.gasclip.pl, detektory jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, detektory wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl.