P.T.SIGNAL dystrybutor Gas Clip Technologies
Gas Clip Technologies

Gas Clip Technologies
mierniki gazów, detektory wielogazoweDetektor LEL (CH4) O2 H2S CO

Detektor gazów wybuchowych LEL (CH4), tlenu O2, siarkowodoru H2S i tlenku węgla CO


Detektor LEL (CH4) O2 H2S CO

Detektor LEL O2 H2S CO to najczęściej wybierany podstawowy osobisty detektor gazów. Jego zadaniem jest pomiar 4 najczęściej występujących substancji metanu, tlenu, siarkowodoru i tlenku węgla. Sensor metanu jest najczęściej określany jako sensor gazów wybuchowych LEL. LEL to angielski skrót wyrażenia Lower Explosive Limit oznaczający Dolną Granicę Wybuchowości (DGW). Element tego typu reaguje bowiem także na inne gazy palne (wybuchowe) oprócz metanu. Jednak jego pomiar, innych gazów niż wzorcowy, nie jest rzeczywisty ponieważ reakcja urządzenia jest różna na różne gazy (wyjątkiem jest detektor gazów wybuchowych (palnych) MPS rozróżniający gazy) z prawdziwym pomiarem wartości DGW (TrueLEL). Najczęstszym wzorcowaniem jest metan (CH4), ale możliwe są inne kalibracje jak np. propan lub pentan.
Dlaczego akurat taka konfiguracja? Ponieważ taki zestaw sensorów zabezpiecza najczęstsze zagrożenia m.in. ze strony wycieku metanu z instalacji gazowej, zagrożenie produktami fermentacji biomasy (metan, siarkowodór, redukcja tlenu), zagrożenie brakiem tlenu, zagrożenie wycieku tlenu z instalacji, zagrożenie tlenkiem węgla z procesów spalania lub wycieku z instalacji technologicznej. Oznacza to, że większość typowych zagrożeń może być wykrywane z użyciem miernika w takiej konfiguracji. Oczywiście istnieją inne zagrożenia, ale są one związane z reguły z określonym rodzajem instalacji lub procesu. Tym samym pracownicy obiektu jak i lokalne służby ratownicze znają zagrożenie i dobierają dodatkowe specjalistyczne mierniki jednogazowe, które będą używane dla danego gazu. Takie rozwiązanie jest ekonomiczne i wygodne. Koszty utrzymania specjalistycznych urządzeń są wysokie więc ich używanie podczas "zwykłych" czynności tak jak detektora LEL O2 H2S CO prowadziłoby do szybkiego zużycia.

Budowa detektora LEL O2 H2S CO.

Detektor LEL O2 H2S CO zależnie od producenta może się różnić nieco w budowie, ale generalnie posiada te same elementy. Oczywiście przy wyborze detektora warto zwrócić uwagę na niektóre elementy jak atest ATEX, duży podświetlany ekran z dobrze widocznymi cyframi, dobrze widoczną wielokierunkową sygnalizację optyczną i silną sygnalizację akustyczną, wysoki stopień ochrony IP67, czy łatwą obsługę (zbyt dużo zbyt skoplikowanych funkcji nie jest potrzebne przy standardowych zadaniach).
Urządzenia do detekcji LEL O2 H2S CO wyposażone są w odpowiednie czujniki. Mogą to być 4 czujniki (dla każdego gazu osobny) lub 3 czujniki (popularne i sprawdzone rozwiązanie z 2-gazowym czujnikiem CO+H2S). W wersjach dyfuzyjnych na mierniku widoczne będą wloty czujników (z reguły zasłonięte membranami i filtrami), a w miernikach z wbudowaną pompką zasysającą wlot jest z reguły jeden w formie metalowego złącza (W miernikach Multi Gas Clip Pump wlot jest zaopatrzony w wizjer i filtry, które mogą być wymieniane samodzielnie przez użytkownika co znacznie obniża koszt eksploatacji). Drożność membran i filtrów ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Jeżeli będą zatkane to gaz nie dojdzie do sensora i miernik nie ostrzeże przed niebezpieczeństwem. Dlatego sprawdzenie drożności wlotów przed rozpoczęciem pracy jest obowiazkową czynnością.

Multi Gas Clip budowa detektora LEL (CH4) O2 H2S CO.


Multi Gas Clip Pump budowa detektora LEL (CH4) O2 H2S CO.


Do wykrywania gazów LEL O2 H2S CO używane są w detektorach różne technologie pomiarowe. O2 H2S CO generalnie mierzy się z użyciem sensorów elektrochemicznych natomiast LEL (CH4) może być mierzony technologią katalityczną, podczerwoną lub najnowocześniejszą rozróżniającą gazy wybuchowe technologią spektrometru właściwości molekularnych MPS. O sensorach więcej w zakładce sensory gazów i technologie pomiarowe.
Wyświetlacz detektora LEL O2 H2S CO podaje pomiary w określonych jednostkach najczęściej LEL (CH4) - %DGW, O2 - %v/v, H2S i CO - ppm. Zakres pomiarowy sensorów musi być zoptymalizowany względem potrzeb, ponieważ każde urządzenie pomiarowe posiada błąd pomiarowy. Im większy zakres tym większy błąd pomiarowy. Przy zakresie 1000ppm tlenku węgla (CO) i błędzie 3% będzie on wynosił aż 30ppm, a tymczasem wartość NDS tlenku węgla (CO) dla człowieka przy, którym urządzenie powinno zgłosić niski alarm to ok. 20ppm. Tym samym zakres 1000ppm CO jest zdecydowanie za duży jeżeli miernik ma np. chronić ratownika medycznego, strażaka czy pracownika na zakładzie. Zoptymalizowane zakresy dla ochrony ludzi to gazy wybuchowe 0-100%DGW (LEL), tlen 0-30% v/v, tlenek węgla 0-500ppm, siarkowodór 0-100ppm. Oczywiście zakresu i błędu pomiarowego nie należy mylić z rozdzielczością. Można mieć zakres pomiarowy 1000ppm i błąd pomiarowy 30ppm przy rozdzielczości 1ppm.