P.T.SIGNAL dystrybutor Gas Clip Technologies
Gas Clip Technologies

Gas Clip Technologies
mierniki gazów, detektory wielogazoweDetektor tlenku węgla CO dla pogotowia ratunkowego.

Detektor tlenku węgla dla pogotowia ratunkowego


Detektor dla pogotowia ratunkowego

Detektor tlenku węgla dla pogotowia ratunkowego stanowi podstawowe wyposażenie ochronne zespołów ratowniczych. Tlenek węgla nie ma zapachu ani koloru i nie da się go wyczuć ludzkimi zmysłami. Niestety zgłaszający wypadek najczęściej nie są w stanie podać szczegółowych informacji i najczęściej nie są w stanie określić jego przyczyn. Zatrucie tlenkiem węgla może wyglądać niepozornie jak zasłabnięcie czy utrata przytomności związane z dowolną inną przypadłością i początkowo nic może nie wskazywać na zatrucie czadem. Dlatego detektor tlenku węgla stanowi dla ratownika medycznego nie tylko osobistą ochronę, ale także ważny identyfikator zagrożenia mogący wskazać przyczyny wypadku. Przy wyborze detektora tlenku węgla dla ratownika medycznego ważna jest przede wszystkim ciągła gotowość urządzenia do pracy i minimum obsługi. Ratownik nie ma czasu na pilnowanie detektora, sprawdzanie czy czynnosci konserwacyjne. Urządzenie nie powinno być przedmiotem troski zespołu ratowniczego tylko powinno być w każdej chwili gotowe do użycia. Dlatego detektor tlenku węgla dla pogotowia ratunkowego to najczęściej bezobsługowy miernik nie wymagający ładowania baterii ani kalibracji okresowej typu Single Gas Clip CO.

Charakterystyka tlenku węgla.

Tlenek węgla (CO) - zwany potocznie "czadem" powstaje przy tzw. niepełnym spalaniu kiedy w otoczeniu nie ma wystarczającej ilości tlenu dla spalającego się paliwa. Jest to gaz o ciężarze prawie równym powietrzu co powoduje, że dobrze się z nim miesza i będzie występował na różnych wysokościach. Dla ludzi gaz ten jest toksyczny już w niewielkich ilościach ze względu na jego łatwiejsze łączenie się z hemoglobiną w stosunku do tlenu co tworzy karboksyhemoglobinę i powoduje niedotlenienie tkanek. Czad jest odpowiedzialny za większość śmiertelnych zatruć w wielu krajach. Tlenek węgla może być emitowany w trakcie pożarów, przy niesprawnej instalacji grzewczej (np. kotłów lub pieców) lub w spalinach (np. w garażach lub warsztatach). Polskie przepisy o najwyższych dopuszczalnych stężeniach także określają dopuszczalne normy dla ludzi co jest ważnym wskaźnikiem dla wykonywania odpowiednich pomiarów:

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń.
Gaz
NDS
NDSCh
Tlenek węgla CO
20 ppm
100 ppm


Dz.U.02.217.1833 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
§1. 1. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiacym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Wartości, o których mowa w § 1 ust. 1, określają najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalone jako:
najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;
najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;
najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.
§ 3. Wartości, o których mowa w § 1 ust. 2, określają najwyższe dopuszczalne natężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia - ustalone jako wartość średnia natężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Detektor tlenku węgla dla pogotowia ratunkowego - parametry.

Detektor tlenku węgla dla pogotowia ratunkowego musi spełnić odpowiednie parametry pomiarowe aby móc odpowiednio reagować na zagrożenie. Jak widać z powyższej tabeli najwyższe dopuszczlane stężenia są stosunkowo niskimi wartościami i miernik musi je prawidłowo wskazywać. To bardzo ważny parametr ponieważ każde urządzenie pomiarowe posiada błąd pomiaru. Jeżeli przyjmiemy jego wartość na dobrym poziomie 3% to zależnie od zakresu otrzymamy następujące wartości błędu:

Błąd pomiarowy dla różnych zakresów.
Zakres pomiarowy
Przyjęty błąd
Wartość błędu
0-1000ppm
3%
30 ppm
0-500ppm
3%
15 ppm
0-300ppm
3%
9 ppm
0-100ppm
3%
3 ppmOd razu z powyższej tabeli widać, że detektor o zakresie 0-1000ppm posiada większy błąd (30ppm) niż wartość NDS, którą zamierzamy mierzyć (20ppm). Taki miernik jest nieodpowiedni dla ochrony ratowników medycznych. Podobnie detektor o zakresie 0-100ppm, którego zakres będzie zbyt mały i łatwo może dochodzić do jego przekroczenia skutkującego rozkalibrowaniem urządzenia. Najodpowiedniejszy zakres detektorów tlenku węgla dla pogotowia ratunkowego to 0-300ppm, który pozwala na odpowiedni pomiar i daje spory zapas zakresu ponad wartości dopuszczalne.
W detektorach czadu dla ratownictwa medycznego wykorystywany jest sensor elektrochemiczny, który zapewnia dokładny, stabilny i liniowy pomiar. Jest to sensor stosunkowo selektywny (czyli nie reagujący na inne gazy) jednak może wykazywac silną reakcję na wodór lub acetylen. Wodór może być obecny w niewielkich ilościach karetkach pogotowia ze względu na zestaw dodatkowych akumulatorów zasilających osprzęt karetki, które są ładowane w czasie pracy silnika. Ta niewielka ilość wodoru może powodować niepotrzebą reakcję detektora i jeżeli tak się dzieje to warto trzymać nieużywany detektor w hermetycznym pojemniku (nadają się nawet zwykłe niedrogie pojemniki do żywności). Reakcja detektora może też wystąpić na skutek używania niektórych substancji dezynfekujacych. Prawidłowe przechowywanie miernika w pojeździe zapewni brak fałszywych alarmów.

Single Gas Clip detektor dla ratowników medycznych.


Detektor tlenku węgla dla pogotowia ratunkowego - funkcjonalność.

Detektor tlenku węgla przeznaczony dla ratownictwa medycznego powinien zapewnić odpowiednie powiadamianie o zgarożeniu. Alarm optyczny, akustyczny i wibracyjny dają pewność, że nawet podczas akcji w niekorzystnych warunkach i dużym stresie ratownik otrzyma prawidłową informację o zagrożeniu i będzie w stanie zareagować. Detektor musi mieć możliwość solidnego zamocowania do odzieży lub elementów wyposażenia ratownika (pasa, kamizelki lub kieszeni), a wymiary detektora nie powinny być duże aby nie przeskzadzał w wykonywaniu czynności. Warto tu wspomnieć aby detektor był noszony przez ratownika, a nie zaczepiany np. do torby lub innego wyposażenia, które może nie zostać zabrane.
Oczywiście kluczem dla wszelkich służb ratowniczych jest czas i pełna gotowość sprzętu do użycia w każdej chwili. Na rynku sa oczywiście dostępne rózne urządzenia pomiarowe, ale większość z nich ma przeznaczenie przemysłowe, a tam można sobie pozwolić na przygotowanie detektora do pracy lub jego okresowe konserwacje. W ratownictwie sprzęt ma być zawsze gotowy. Dlatego w tej branży stanowczo lepiej sprawdzają się urządzenia pracujące w trybie ciągłym nie wymagające kalibracji, ani ładowania baterii. Takie detektory mogą stale "jeździć" w karetce w pełnej gotowości do użycia. Takie rozwiązanie jest funkcjonalne, wygodne i także ekonomiczne. Tego typu detektory w ujęciu długookresowym są znacznie bardziej opłacalne niż starsze konstrukcje gdzie konieczna była okresowa kalibracja, wymiana baterii i sensorów co wiązało się z częstym wysyłaniem urządzeń do serwisu.