P.T.SIGNAL dystrybutor Gas Clip Technologies
Gas Clip Technologies

Gas Clip Technologies
mierniki gazów, detektory wielogazoweDetektor tlenku węgla CO dla pogotowia ratunkowego.

Detektor tlenku węgla dla pogotowia ratunkowego


Detektor dla pogotowia ratunkowego

Detektor tlenku węgla dla pogotowia ratunkowego stanowi podstawowe wyposażenie ochronne zespołów ratowniczych. Tlenek węgla nie ma zapachu ani koloru i nie da się go wyczuć ludzkimi zmysłami. Niestety zgłaszający wypadek najczęściej nie są w stanie podać szczegółowych informacji i najczęściej nie są w stanie określić jego przyczyn. Zatrucie tlenkiem węgla może wyglądać niepozornie jak zasłabnięcie czy utrata przytomności związane z dowolną inną przypadłością i początkowo nic może nie wskazywać na zatrucie czadem. Dlatego detektor tlenku węgla stanowi dla ratownika medycznego nie tylko osobistą ochronę, ale także ważny identyfikator zagrożenia mogący wskazać przyczyny wypadku. Przy wyborze detektora tlenku węgla dla ratownika medycznego ważna jest przede wszystkim ciągła gotowość urządzenia do pracy i minimum obsługi. Ratownik nie ma czasu na pilnowanie detektora, sprawdzanie czy czynności konserwacyjne. Urządzenie nie powinno być przedmiotem troski zespołu ratowniczego tylko powinno być w każdej chwili gotowe do użycia. Dlatego detektor tlenku węgla dla pogotowia ratunkowego to najczęściej bezobsługowy miernik nie wymagający ładowania baterii ani kalibracji okresowej typu Single Gas Clip CO.

Charakterystyka tlenku węgla.

Tlenek węgla (CO) - zwany potocznie "czadem" powstaje przy tzw. niepełnym spalaniu kiedy w otoczeniu nie ma wystarczającej ilości tlenu dla spalającego się paliwa. Jest to gaz o ciężarze prawie równym powietrzu co powoduje, że dobrze się z nim miesza i będzie występował na różnych wysokościach. Dla ludzi gaz ten jest toksyczny już w niewielkich ilościach ze względu na jego łatwiejsze łączenie się z hemoglobiną w stosunku do tlenu co tworzy karboksyhemoglobinę i powoduje niedotlenienie tkanek. Czad jest odpowiedzialny za większość śmiertelnych zatruć w wielu krajach. Tlenek węgla może być emitowany w trakcie pożarów, przy niesprawnej instalacji grzewczej (np. kotłów lub pieców) lub w spalinach (np. w garażach lub warsztatach). Polskie przepisy o najwyższych dopuszczalnych stężeniach także określają dopuszczalne normy dla ludzi co jest ważnym wskaźnikiem dla wykonywania odpowiednich pomiarów:

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń.
Gaz
NDS
NDSCh
Tlenek węgla CO
20 ppm
100 ppm


Dz.U.02.217.1833 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
§1. 1. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Wartości, o których mowa w § 1 ust. 1, określają najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalone jako:
najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;
najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;
najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.
§ 3. Wartości, o których mowa w § 1 ust. 2, określają najwyższe dopuszczalne stężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia - ustalone jako wartość średnia stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Detektor tlenku węgla dla pogotowia ratunkowego - parametry.

Detektor tlenku węgla dla pogotowia ratunkowego musi spełnić odpowiednie parametry pomiarowe aby móc odpowiednio reagować na zagrożenie. Jak widać z powyższej tabeli najwyższe dopuszczalne stężenia są stosunkowo niskimi wartościami i miernik musi je prawidłowo wskazywać. To bardzo ważny parametr ponieważ każde urządzenie pomiarowe posiada błąd pomiaru. Jeżeli przyjmiemy jego wartość na dobrym poziomie 3% to zależnie od zakresu otrzymamy następujące wartości błędu:

Błąd pomiarowy dla różnych zakresów.
Zakres pomiarowy
Przyjęty błąd
Wartość błędu
0-1000ppm
3%
30 ppm
0-500ppm
3%
15 ppm
0-300ppm
3%
9 ppm
0-100ppm
3%
3 ppmOd razu z powyższej tabeli widać, że detektor o zakresie 0-1000ppm posiada większy błąd (30ppm) niż wartość NDS, którą zamierzamy mierzyć (20ppm). Taki miernik jest nieodpowiedni dla ochrony ratowników medycznych. Podobnie detektor o zakresie 0-100ppm, którego zakres będzie zbyt mały i łatwo może dochodzić do jego przekroczenia skutkującego rozkalibrowaniem urządzenia. Najodpowiedniejszy zakres detektorów tlenku węgla dla pogotowia ratunkowego to 0-300ppm, który pozwala na odpowiedni pomiar i daje spory zapas zakresu ponad wartości dopuszczalne.
W detektorach czadu dla ratownictwa medycznego wykorzystywany jest sensor elektrochemiczny, który zapewnia dokładny, stabilny i liniowy pomiar. Jest to sensor stosunkowo selektywny (czyli nie reagujący na inne gazy) jednak może wykazywać silną reakcję na wodór lub acetylen. Wodór może być obecny w niewielkich ilościach karetkach pogotowia ze względu na zestaw dodatkowych akumulatorów zasilających osprzęt karetki, które są ładowane w czasie pracy silnika. Ta niewielka ilość wodoru może spowodować niepotrzebną reakcję detektora i jeżeli tak się dzieje to warto trzymać nieużywany detektor w hermetycznym pojemniku (nadają się nawet zwykłe niedrogie pojemniki do żywności). Reakcja detektora może też wystąpić na skutek używania niektórych substancji dezynfekujących. Prawidłowe przechowywanie miernika w pojeździe zapewnia brak fałszywych alarmów.

Single Gas Clip detektor dla ratowników medycznych.


Detektor tlenku węgla dla pogotowia ratunkowego - funkcjonalność.

Detektor tlenku węgla przeznaczony dla ratownictwa medycznego powinien zapewnić odpowiednie powiadomienie o zagrożeniu. Alarm optyczny, akustyczny i wibracyjny dają pewność, że nawet podczas akcji w niekorzystnych warunkach i dużym stresie ratownik otrzyma prawidłową informację o zagrożeniu i będzie w stanie zareagować. Detektor musi mieć możliwość solidnego zamocowania do odzieży lub elementów wyposażenia ratownika (pasa, kamizelki lub kieszeni), a wymiary detektora nie powinny być duże aby nie przeszkadzał w wykonywaniu czynności. Warto tu wspomnieć aby detektor był noszony przez ratownika, a nie zaczepiany np. do torby lub innego wyposażenia, które może nie zostać zabrane.
Oczywiście kluczem dla wszelkich służb ratowniczych jest czas i pełna gotowość sprzętu do użycia w każdej chwili. Na rynku są oczywiście dostępne różne urządzenia pomiarowe, ale większość z nich ma przeznaczenie przemysłowe, a tam można sobie pozwolić na przygotowanie detektora do pracy lub jego okresowe konserwacje. W ratownictwie sprzęt ma być zawsze gotowy. Dlatego w tej branży stanowczo lepiej sprawdzają się urządzenia pracujące w trybie ciągłym nie wymagające kalibracji, ani ładowania baterii. Takie detektory mogą stale "jeździć" w karetce w pełnej gotowości do użycia. Takie rozwiązanie jest funkcjonalne, wygodne i także ekonomiczne. Tego typu detektory w ujęciu długookresowym są znacznie bardziej opłacalne niż starsze konstrukcje gdzie konieczna była okresowa kalibracja, wymiana baterii i sensorów co wiązało się z częstym wysyłaniem urządzeń do serwisu.

Detektory jednogazowe - modele


Single Gas Clip detektor.

Detektor Single Gas Clip


Detektor Single Gas Clip z przodu   Detektor Single Gas Clip z lewej   Detektor Single Gas Clip z prawej   Detektor Single Gas Clip z boku   Detektor Single Gas Clip z tyłu

Jednogazowy miernik tlenku węgla (CO), siarkowodoru (H2S) lub tlenu (O2). Detektor może mierzyć 1 gaz z 3 dostępnych wersji. Najważniejszą zaletą urządzenia jest to, że nie wymaga on kalibracji okresowej ani ładowania baterii przez cały okres eksploatacji (życia), który wynosi ok. 2 lat. To unikatowe rozwiązanie ma kilka zalet. Po pierwsze nie musimy okresowo kalibrować detektora, a więc nie ponosimy kosztów i przede wszystkim nie musimy przygotowywać i wysyłać urządzenia do serwisu. To ważna cecha dla wszelkich służb i działów, które muszą mieć detektory w pełnej gotowości (np. służby ratownicze lub szybkiego reagowania) oraz dla których wysyłanie do serwisu stanowi duży problem (zapewnienia urządzeń zapasowych czy dużego problemu z taką dostawą np. statki lub prace terenowe). Detektor nie wymaga także ładowania co stanowi kolejne ułatwienie gdyż jest zawsze gotowy do pracy i nie ma potrzeby pilnowania czy został podłączony pod ładowarkę, pilnowania ładowarek, zapewnienia miejsca do ładowania itd.
Nie mniej ważny aspekt stanowią koszty. I także tutaj tego typu rozwiązanie jest korzystne ponieważ tego typu miernik kosztuje mniej, nie ponosimy kosztów serwisu, przesyłek baterii, ani wymiany sensorów. Gdy podliczymy całość kosztów okazuje się, że to rozwiązanie jest nie tylko wygodniejsze, ale i tańsze.


Właściwości pomiarowe detektora:
CO (tlenek węgla) - zakres 0-300ppm, rozdzielczość 1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
O2 (tlen) - zakres 0-30%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v

Funkcje detektora:
Akustyczna (95dB), optyczna i wibracyjna sygnalizacja stanów alarmowych. Alarmy Low, High, OL (przekroczenie zakresu), Err (uszkodzenie sensora), EOL (End of Life - koniec czasu eksploatacji). Czytelny alfanumeryczny wyświetlacz LCD o szerokim kącie widzenia. Wbudowana pamięć ostatnich 25 zdarzeń oraz programowalny identyfikator użytkownika. Wskazanie pozostałego czasu eksploatacji oraz sygnalizacja przed jego końcem.

Cechy konstrukcyjne:
Urządzenie charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na warunki zewnętrze - stopień ochrony IP67 (wodoodporny). Niewielkie wymiary i mała waga sprzyja wygodzie użytkowania ponieważ detektor nie przeszkadza w codziennej pracy i łatwo go przymocować do ubioru za pomocą wytrzymałego stalowego klipsa krokodylkowego. Dodatkowo detektor wyposażony jest w ucho pozwalające na zawieszenie np. na smyczy czy uchwycie oporządzenia. Sensor jest osłonięty specjalną membraną co zabezpiecza go przed brudem i wodą. Obudowa zapewnia wygodny i pewny chwyt nawet w rękawicach, a obsługę zapewnia intuicyjne 1-przyciskowe menu urządzenia.

Wersje miernika:
Single Gas Clip CO (SGC-C) - tlenek węgla
Single Gas Clip H2S (SGC-H) - siarkowodór
Single Gas Clip O2 (SGC-O) - tlen

Typowe zastosowania:
Mierniki Single Gas Clip znajdują zastosowanie w różnych branżach. Używane są m.in. przez karetki pogotowia (ratownictwo medyczne), straż pożarną, służby mundurowe, załogi statków, obsługę obiektów morskich, pracowników służb komunalnych, firm wodociągowo-kanalizacyjnych, firm telekomunikacyjnych, służby BHP i ochrony przeciwpożarowej, inspektorów oraz osoby pełniące funkcje nadzorcze, inżynierów utrzymania ruchu. Urządzenia te znajdziemy także u pracowników na parkingach podziemnych i tunelach (CO), pilotów małych samolotów i śmigłowców (CO), pracowników służby zdrowia, komór hiperbarycznych, przechowalni materiałów genetycznych (O2), pracowników zakładów chemicznych i petrochemicznych (H2S), pracowników na halach z pojazdami spalinowymi (CO).

Wybrane akcesoria:
- zewnętrzna elektryczna pompka zasysająca (do przestrzeni zamkniętych)
- walizkowa stacja dokująca
- naścienna stacja dokująca

Detektor Single Gas Clip zewnętrzna pompka zasysająca.  Detektor Single Gas Clip walizkowa stacja dukująca.  Detektor Single Gas Clip naścienna stacja dukująca. 

Unikatowe cechy detektora:
2 lata pracy
Nie wymaga kalibracji okresowej, ani ładowania
Pamięć zdarzeń
Możliwość ustawienia indywidualnego identyfikatora użytkownika
Indywidualny atest kalibracyjny

Pobierz kartę katalogową urządzenia:
Karta katalogowa Single Gas Clip

Dokumenty i certyfikaty:
   Single Gas Clip znak CE   Single Gas Clip znak Ex  
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od rzeczywistości.