P.T.SIGNAL dystrybutor Gas Clip Technologies
Gas Clip Technologies

Gas Clip Technologies
mierniki gazów, detektory wielogazoweDetektor wielogazowy gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu Gas Clip Technologies.

Detektor wielogazowy Multi Gas Clip

Multi Gas Clip detektor wielogazowy.

Detektor wielogazowy stanowi podstawowe wyposażenie monitorowania gazów w wielu rodzajach prac i działań ratowniczych. Konstrukcja detektorów wielogazowych umożliwia wykrywanie kilku gazów jednocześnie i wskazywanie ich stężenia na ekranie wyświetlacza. Przy wartościach wyższych od zaprogramowanych poziomów alarmowych detektor wielogazowy uruchamia alarm optyczny, akustyczny i wibracyjny dzięki czemu użytkownik otrzymuje informację o przekroczeniu niebezpiecznych stężeń nawet jeżeli nie obserwuje ekranu urządzenia. Podstawowymi gazami wykrywanymi przez detektory wielogazowe są gazy wybuchowe LEL (ang. Lower Explosive Limit - Dolna Granica Wybuchowości DGW), gazy toksyczne (tlenek węgla CO i siarkowodór H2S) oraz tlen (O2). Taka konfiguracja zapewnia realizację pomiarów w większości zastosowań. Inne gazy lepiej jest mierzyć osobnymi miernikami 1-gazowymi ze względu na koszty ich eksploatacji i szybkość zużycia podczas codziennych pomiarów.

Detektor wielogazowy - zakres pomiarowy

Detektor wielogazowy powinien posiadać kilka cech aby dobrze spełniał swoje zadanie i długo służył. Najważniejsze są sensory i ich parametry. W tym przypadku nie zawsze więcej znaczy lepiej. Zakres pomiarowy sensora powinien być odpowiedni do prowadzonych pomiarów i ustawionych alarmów. Im większy zakres pomiarowy tym większy błąd pomiarowy. Tym samym jeżeli dla tlenku węgla zakres pomiarowy wyniesie 0-1000ppm, a błąd pomiarowy 3% to oznacza, że błąd pomiaru będzie wynosił 30ppm. Oznacza to, że pomiar wartości NDS (Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia), wynoszącej 20ppm, takim detektorem wielogazowym nie będzie miał sensu i nie będzie prawidłowy. Optymalne zakresy pomiarowe dla detektora wielogazowego to: gazy wybuchowe 0-100%DGW (LEL), tlen 0-30% v/v, tlenek węgla 0-500ppm, siarkowodór 0-100ppm (przy mniejszych łatwo o przekroczenie zakresu, a przy większych błąd pomiarowy jest zbyt duży).

Detektor wielogazowy - technologie pomiarowe

Wiele zastosowań detektorów wielogazowych wiąże się z badaniem atmosfery, w której gazy wybuchowe mogą znacznie przekraczać zakres pomiarowy detektora. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce w obiektach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, studzienkach, zbiornikach ściekowych, szambach, przestrzeniach zamkniętych, zbiornikach paliwowych, rozlewniach gazu itp. Tym samym przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, przedsiębiorstwa gazownicze i paliwowe, a przede wszystkim straż pożarna i służby ratownicze muszą brać taką ewentualność pod uwagę. Starsza technologia katalityczna nie nadaje się do takich pomiarów ponieważ przekroczenie zakresu powoduje rozkalibrowanie, a nawet zniszczenie sensora. Jednocześnie do reakcji czujnika katalitycznego wymagany jest tlen, którego w takich miejscach brakuje. Rozwiązaniem jest detektor wielogazowy z podczerwonym sensorem gazów wybuchowych IR (Infra Red). Technologia podczerwieni jest całkowicie odporna na przekroczenia zakresu pomiarowego i nie wymaga tlenu do pomiaru. Jednocześnie detektor wielogazowy z taką technologią pomiaru może pracować długo na baterii (60 dni wersja bez pompki, 5 dni wersja z pompką - w porównaniu do kilkunastu godzin pracy na baterii detektorów wielogazowych ze starą technologią katalityczną).

Detektor wielogazowy - budowa urządzenia

Pozostałe kluczowe parametry detektorów wielogazowych to możliwość pracy w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX) oraz odporność na warunki zewnętrzne. Współczynnik IP67 to absolutne minimum, aby urządzenie wytrzymało trudy eksploatacji (szczególnie w branży wod-kan oraz w ratownictwie). Także obsługa detektora wielogazowego powinna być intuicyjna i możliwa nawet używając rękawic roboczych.

Detektor wielogazowy dla ratownictwa, straży pożarnej.

KATALOG
DETEKTORY WIELOGAZOWE
DLA STRAŻY I RATOWNICTWA


Detektor wielogazowy dla oczyszczalni, służb komunalnych, PWIK, wod-kan.

KATALOG
DETEKTORY WIELOGAZOWE
DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
I SŁUŻB KOMUNALNYCH


Detektor wielogazowy dla statków i obiektów morskich.

KATALOG
DETEKTORY WIELOGAZOWE
DLA STATKÓW
I OBIEKTÓW MORSKICH


Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- gazy toksyczne CO, H2S, wybuchowe CH4, ubytek i nadmiar tlenu O2


Detektory wielogazowe - modele


Multi Gas Clip detektor

Detektor Multi Gas Clip


Detektor Multi Gas Clip z przodu   Detektor Multi Gas Clip z lewej   Detektor Multi Gas Clip z prawej   Detektor Multi Gas Clip z boku   Detektor Multi Gas Clip z tyłu

Miernik do pomiaru 3 lub 4 gazów jednocześnie O2, CO, H2S i LEL (gazy wybuchowe). Multi Gas Clip występuje w wersji z nowoczesnym sensorem podczerwonym (InfraRed - IR). Sensor podczerwony (IR) w odróżnieniu od sensora katalitycznego jest odporny na przekroczenia zakresu pomiarowego oraz na działanie gazów zatruwających, a jednocześnie może pracować w środowisku beztlenowym. Ma to szczególne znaczenie przy pracach w miejscach gdzie spodziewamy się przekroczeń lub braku tlenu (np. studniach, zbiornikach, kanałach) oraz w miejscach gdzie możliwe jest narażenie detektora na gazy degradujące typowy sensor katalityczny (np. w zakładach przemysłowych). Detektor wyposażony w sensor podczerwony zużywa znacznie mniej prądu co umożliwia działanie miernika nawet 60 dni (2 miesiące) bez ładowania.


Własciwości pomiarowe detektora:
CO (tlenek węgla) - zakres 0-500ppm, rodzielczość 1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
O2 (tlen) - zakres 0-30%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
LEL (gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 0,1% LEL (DGW)

Funkcje detektora:
Detektor posiada wbudowaną sygnalizację optyczną, dobrze widoczną dzięki paskom LED, sygnalizację dźwiękową o natężeniu dopasowanym do ochrony osobistej oraz sygnalizację wibracyjną dla łatwiejszej identyfikacji przez użytkownika. Miernik sygnalizuje następujące alarmy: STEL, TWA, Low, High, Multi, OL (przekroczenie zakresu), Sensor Error (uszkodzenie sensora), LOW BATT (słabej baterii). Pamięć detektora mieści zarówno zdarzenia (25) jak i pomiary (ok.2 miesięcy przy rejestracji co 1sek.). Możliwe jest ustawienie indywidualnego identyfikatora użytkownika.

Cechy konstrukcyjne:
Konstrukcja urządzenia zapewnia dużą wytrzymałość i wysoką odporność na warunki zewnętrzne IP67 (wodoodporny). Obsługa miernika odbywa się za pomocą przycisku na przodzie i jest możliwa także w rękawicach. Duży wyświetlacz LCD z czytelnymi cyframi i podświetleniem ułatwia pracę nawet w miejscach ze słabym oświetleniem. Miernik może być mocowany do ubioru za pomocą klipsa krokodylkowego ze stali nierdzewnej lub do uprzęży za pomocą ucha.

Typowe zastosowania:
Detektor wielogazowy Multi Gas Clip znajduje zastosowanie w ochronie pracowników różnych gałęzi przemysłu (szczególnie zakładów petrochemicznych, chemicznych czy gazowniczych), straży pożarnej i służb ratowniczych, pracowników utrzymania ruchu, monterów telekomunikacji, służb oczyszczalni ścieków i firm wodno-kanalizacyjnych, inspektorów.

Wybrane acesoria:
- zewnętrzna elektryczna pompka zasysająca
- ładowarka samochodowa 12VDC
- ładowarka 5 stanowiskowa 230VAC
- stacja ładowania 5 stanowiskowa 230VAC
- walizkowa stacja dokująca
- naścienna stacja dokująca

Detektor Multi Gas Clip zewnętrzna pompka zasysająca.  Detektor Multi Gas Clip ładowarka samochodowa 12VDC.  Detektor Multi Gas Clip ładowarka 5 stanowiskowa.  Detektor Multi Gas Clip stacja ładująca 5 stanowiskowa.  Detektor Multi Gas Clip walizkowa stacja dukująca.  Detektor Multi Gas Clip naścienna stacja dukująca. 

Unikatowe cechy detektora:
Technologia sensorem IR nie wymaga ładowania przez 2 miesiące
Z sensorem Infra Red nie wymaga tlenu do pomiaru gazów wybuchowych
Podczerwony sensor gazów wybuchowych (IR) odporny na zatrucia lub przekroczenia zakresu
Z sensorem IR kalibracja co 12 miesięcy
Pamięć zdarzeń i pomiarów
Możliwość ustawienia indywidualnego identyfikatora użytkownika
Indywidualny atest kalibracyjny

Pobierz kartę katalogową urządzenia:
Karta katalogowa Multi Gas Clip

Dokumenty i certyfikaty:
   Multi Gas Clip znak CE   Multi Gas Clip znak Ex  
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od rzeczywistości.Multi Gas Clip Pump detektor z pompką zasysającą

Detektor z pompką Multi Gas Clip Pump


Detektor Multi Gas Clip Pump z przodu   Detektor Multi Gas Clip Pump z lewej   Detektor Multi Gas Clip Pump z prawej   Detektor Multi Gas Clip Pump z boku   Detektor Multi Gas Clip Pump z tyłu

Miernik do pomiaru 4 gazów z wbudowaną elektryczną pompką zasysającą O2, CO, H2S i gazów wybuchowych (LEL). MGC Pump to klasyczny miernik wielogazowy z wbudowaną pompką zasysającą umożliwiającą pomiar przed wejściem do danego pomieszczenia lub zbiornika (studzienki). Pompka jest integralną częścią miernika i pracuje cały czas niezależnie czy wykonujemy pomiar przed wejściem czy już po wejściu używamy miernika jako ochrony osobistej. Pompka jest przy tym doskonale zabezpieczona. Posiada m.in. wbudowaną blokadę w przypadku zatkania lub zaciągniecia wody (np. gdy wężyk zostanie wpuszczony zbyt głęboko do studni). Jednocześnie z tyłu miernika znajduje się komora filtrów z wizjerem umożliwiającym podgląd zanieczyszczenia filtra. Co ważne za pomocą 2 wkrętów można łatwo wymienić filtr we własnym zakresie unikając konieczności wysyłania do urządzenia do serwisu.
Miernik wyposażony jest w nowoczesną wersje sensora gazów wybuchowych Infra Red czyli sensor podczerwony (IR). Podczerwony sensor gazów wybuchowych (IR) jest niewrażliwy na przekroczenie górnej granicy zakresu pomiarowego (np. w trakcie pomiarów w studzienkach lub zbiornikach), nie ulega zatruciu lub rozkalibrowaniu w kontakcie z innymi substancjami, nie potrzebuje tlenu do pomiaru, zużywa znacznie mniej prądu co przekłada się na dłuższą pracę na akumulatorze, a czas jego eksploatacji jest znacznie dłuższy niż sensora katalitycznego.
Własciwości pomiarowe detektora:
CO (tlenek węgla) - zakres 0-500ppm, rodzielczość 1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
O2 (tlen) - zakres 0-30%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
LEL (gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 0,1% LEL (DGW)

Funkcje detektora:
Urządzenie wyposażone jest w sygnalizację optyczną za pomocą dobrze widocznych pasków LED, sygnalizację akustyczną o odpowiednim natężeniu oraz wibracyjną. Miernik posiada sygnalizację alarmów typu: STEL, TWA, Low, High, Multi, OL (przekroczenie zakresu), Sensor Error (awaria elementu sensorycznego), LOW BATT (niski poziom baterii). Urządzenie gromadzi dane w pamięci w postaci zdarzeń (25) jak i pomiarów (ok.2 miesięcy przy rejestracji co 1sek.). Dla łatwej identyfikacji urządzenia możliwe jest nadanie indywidualnego identyfikatora użytkownika.

Cechy konstrukcyjne:
Miernik wyposażony jest w duży ciekłokrystaliczny, podświetlany ekran z dobrze widocznymi cyframi. Alarmy sygnalizowane są optycznie dzięki paskom LED, akustycznie i wibracyjnie.
Detektor MGC Pump posiada stopień ochrony IP67 czyli jest wodoodporny i wytrzymały. Montowany za pomocą stalowego klipsa krokodylkowego z uchem do ewentualnego zawieszenia.

Typowe zastosowania:
Urządzenie przeznaczone do ochrony osobistej dla osób pracujących z niebezpiecznymi substancjami, strażaków i ratowników, służb utrzymania ruchu, telekomunikacji, służb komunalnych, pracowników bhp i inspektorów. Znajduje szerokie zastosowanie przy wszelkich pracach wymagających wejścia do przestrzeni zamkniętej np. studni, kanałów, zbiorników czy ładowni.


Wybrane akcesoria:
- sonda teleskopowa 180cm
- neoprenowy futerał montowany do sondy
- szybkozłączka umożliwiająca łatwe łączenie wężyka
- ładowarka samochodowa 12VDC
- ładowarka 5 stanowiskowa 230VAC
- stacja ładowania 5 stanowiskowa 230VAC
- walizkowa stacja dokująca
- naścienna stacja dokująca

Detektor Multi Gas Clip Pump sonda teleskopowa 180cm.  Detektor Multi Gas Clip Pump futerał neoprenowy.  Detektor Multi Gas Clip Pump szybkozłączka do wężyka.  Detektor Multi Gas Clip Pump nasadka szybkozłączka do wężyka.  Detektor Multi Gas Clip Pump ładowarka samochodowa 12VDC.  Detektor Multi Gas Clip Pump ładowarka 5 stanowiskowa.  Detektor Multi Gas Clip Pump stacja ładująca 5 stanowiskowa.  Detektor Multi Gas Clip Pump walizkowa stacja dukująca.  Detektor Multi Gas Clip Pump naścienna stacja dukująca. 

Unikatowe cechy detektora:
Nowoczesna technologia z sensorem IR nie wymaga ładowania przez 5 dni
Z sensorem Infra Red nie wymaga tlenu do pomiaru gazów wybuchowych
Podczerwony sensor gazów wybuchowych (IR) odporny na zatrucia lub przekroczenia zakresu
Z sensorem IR kalibracja co 12 miesięcy
Pamięć zdarzeń i pomiarów
Możliwość ustawienia indywidualnego identyfikatora użytkownika
Indywidualny atest kalibracyjny

Pobierz kartę katalogową urządzenia:
Karta katalogowa Multi Gas Clip Pump

Dokumenty i certyfikaty:
   Multi Gas Clip Pump znak CE   Multi Gas Clip Pump znak Ex  
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od rzeczywistości.Multi Gas Clip Simple detektor.

Detektor Multi Gas Clip Simple


Detektor Multi Gas Clip Simple z przodu   Detektor Multi Gas Clip Simple z tyłu

Miernik do pomiaru 4 gazów równocześnie LEL (gazy wybuchowe),CO, H2S, O2. Nie wymaga kalibracji okresowej, ani ładowania baterii przez cały okres eksploatacji ("życia"), który wynosi 3 lata dla wersji Simple+ lub 2 lata dla wersji Simple. Wyposażony jest w sensor podczerwony (IR) gazów wybuchowych odporny na przekroczenia zakresu pomiarowego, zatrucia oraz umożliwiający pomiar gazów wybuchowych w środowisku beztlenowym. Mierniki typu Simple to przede wszystkim wygoda użytkowania i brak konieczności oddawania urządzeń do serwisu. Ma to szczególne znaczenie w służbach ratowniczych, pracach terenowych czy na statkach i obiektach morskich gdzie oddawanie urządzenia do serwisu stanowi problem, a samo urządzenie powinno być w ciągłej gotowości do użycia. Jednocześnie takie rozwiązanie jest optymalne ekonomicznie ponieważ koszty w kilkuletnim ujęciu są niższe lub porównywalne w stosunku do tradycyjnych mierników, a za to można łatwo zaplanować budżet i zapewnić wygodną eksploatację pracownikom dodatkowo zmniejszając czas poświęcony na organizację serwisu dla floty urządzeń. Jednocześnie warto pamiętać, że przy takim rozwiązaniu dysponujemy cały czas "świeżym" urządzeniem, a w przypadku wieloletniej eksploatacji tradycyjnego miernika po 3-4 latach urządzenie jest mocno zużyte.

Własciwości pomiarowe detektora:
CO (tlenek węgla) - zakres 0-500ppm, rodzielczość 1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
O2 (tlen) - zakres 0-30%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
LEL (gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 0,1% LEL (DGW)

Funkcje detektora:
Sygnalizacja optyczna, akustyczna (95dB) i wibracyjna. Podświetlany duży wyświetlacz z dużymi cyframi dla dobrej widoczności przy braku światła. Wiele funkcji alarmów m.in. STEL, TWA, Low, High, Multi, OL (przekroczenie zakresu), Sensor Error (uszkodzenie sensora), sygnalizacja czasu pracy na baterii wraz powiadomieniami przy zbliżającym się końcu eksploatacji. Wbudowana pamieć na 25 zdarzeń oraz 2 miesiące danych pomiarowych. Indywidualny identyfikator użytkownika.

Cechy konstrukcyjne:
Wysoka wytrzymałość potwierdzona przez stopień ochrony IP68 (wodoodporność). 1-przyciskowe intuicyjne menu dla łatwej obsługi (także w rękawicach). Sensory osłonione specjalną membraną. Wygodny chwyt obudowy. Mocowanie do ubioru za pomocą wytrzymałego klipsa "krokodylkowego" z opcjonalym uchem do zawieszenia. To tylko niektóre zalety konstrukcji detektora Multi Gas Clip Simple.

Wersje miernika:
Multi Gas Clip Simple - 2 letni
Multi Gas Clip Simple+ - 3 letni

Typowe zastosowania:
Głównymi użytkownikami detektorów Multi Gas Clip Simple są strażacy, ratownicy, służby mundurowe, załogi statków, obsługa obiektów morskich, pracownicy służb komunalnych i firm wodno-kanalizacyjnych, telekomunikacji, zakładów pertrochemicznych, zakładów chemicznych, służby BHP, służby zabezpieczenia przeciwpożarowego, inspektorzy.

Wybrane acesoria:
- zewnętrzna elektryczna pompka zasysająca (do przestrzeni zamkniętych)
- walizkowa stacja dokująca
- naścienna stacja dokująca

Detektor Multi Gas Clip Simple zewnętrzna pompka zasysająca.  Detektor Multi Gas Clip Simple walizkowa stacja dukująca.  Detektor Multi Gas Clip Simple naścienna stacja dukująca. 

Unikatowe cechy detektora:
3 lata pracy - wersja Simple+
2 lata pracy - wersja Simple
Nie wymaga kalibracji okresowej, ani ładowania
Podczerwony sensor gazów wybuchowych (IR) odporny na zatrucia lub przekroczenia zakresu
Pamięć zdarzeń i pomiarów
Możliwość ustawienia indywidualnego identyfikatora użytkownika
Indywidualny atest kalibracyjny

Pobierz kartę katalogową urządzenia:
Karta katalogowa Multi Gas Clip Simple

Dokumenty i certyfikaty:
   Multi Gas Clip Simple znak CE   Multi Gas Clip Simple znak Ex  
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od rzeczywistości.