P.T.SIGNAL dystrybutor Gas Clip Technologies
Gas Clip Technologies

Gas Clip Technologies
mierniki gazów, detektory wielogazoweSerwis i kalibracja detektorów oraz mierników gazów.

Serwis i kalibracja detektorów gazów.


Kalibracja mierników gazów.

Kalibracja i serwis detektorów gazów ma ogromne znaczenie dla prawidłowości pomiarów oraz bezpieczeństwa użytkownika detektora lub miernika gazów. W zależności od typu i zastosowanej technologii sensory gazów ulegają naturalnemu zużyciu. Intensywne użytkowanie lub przekraczanie parametrów pracy (w szczególności zakresu pomiarowego) znacznie przyspiesza ten proces. Poza detektorami nie wymagającymi kalibracji pozostałe modele wymagają wzorcowania (kalibracji) i przeglądu przynajmniej raz na 6 miesięcy (mierniki z sensorami katalitycznymi) lub raz na 12 miesięcy (mierniki z sensorami podczerwonymi IR - InfraRed). Czynności serwisowe są wymagane także ze względu na certyfikację ATEX więc nie należy ich lekceważyć.

Jak często należy wykonywać kalibracje?
To zależy jak często i jakie pomiary wykonujemy. Producenci mierników zalecają kalibrację detektora przed każdym istotnym pomiarem. Gas Clip Technologies zaleca maksymalny czasokres kalibracji okresowej co 6 miesięcy (mierniki z sensorem katalitycznym) oraz co 12 miesięcy (mierniki z sensorami podczerwonymi IR - InfraRed). Kalibrację należy także bezwzględnie przeprowadzić po każdym przekroczeniu zakresu pomiarowego sensora.

Dlaczego należy wykonywać kalibracje?
Z czasem sensory odpowiedzialne za pomiar gazu zużywają się i nie wskazują prawidłowo stężenia gazu. Ten proces może zostać znacznie przyspieszony przez intensywną eksploatację, ciągłą obecność gazu nie przekraczającą zakresu pomiarowego, przekroczenia zakresu pomiarowego (duże mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia), pracę w warunkach przekraczających dopuszczalne zakresy (temperatura, wilgotność), zanieczyszczenia i inne czynniki. Kalibracja jest ustawieniem elektroniki miernika do zmienionych właściwości sensora. Kalibracja jest też konieczna na etapie początkowym produkcji bowiem sensory różnią się między sobą.

Jak często należy wymieniać sensory?
To także zależy od użytkowania urządzenia. Sensory elektrochemiczne i katalityczne wytrzymują najczęściej ok.2-3 lat, ale w niektórych przypadkach może być konieczna częstsza wymiana. Sensory podczerwone natomiast charakteryzują się długim okresem eksploatacji - nawet do 10 lat.

Czy każda firma może wykonać serwis mojego miernika?
To bardzo ryzykowne. Nie ma żadnej pewności jakie narzędzia i komponenty zostaną użyte do kalibracji lub naprawy oraz jaką wiedzę posiada "serwisant". Pamiętajmy, że te urządzenia służą bezpośredniej ochronie ludzi. Szczególną uwagę należy zwrócić także na naprawy wiążące sie z wymianą podzespołów urządzenia np. sensora. Użycie innej części niż oryginalna powoduje utratę wszelkich certyfikatów urządzenia (deklaracji CE, atestu Ex, atestu kalibracji) o gwarancji już nie wspominając. Zwiazane jest to z konstrukcją urządzenia, która była testowana wyłącznie z oryginalnymi podzespołami. Tak więc może się okazać, że po naprawie w takim "serwisie" nasze pomiary będą nieważne z tytułu braku odpowiednich certyfikatów urządzenia.

P.T.SIGNAL jest przedstawicielem marki GasClipTechnologies na Europę wschodnią w tym Polskę. Korzystając z serwisu P.T.SIGNAL macie Państwo pewność prawidłowego wykonania usługi i stosowanych części.

Kalibracja, wzorcowanie, adjustacja, sprawdzenie czy legalizacja?
Terminologia używana w miernictwie nie jest przypadkowa i niestety często jest błędnie używana co prowadzi do nieporozumień.
Wzorcowanie - to określenie wskazań urządzenia pomiarowego w stosunku do podanego wzorca. W uproszczeniu co detektor wskaże jeżeli podamy określone stężenie. Wzorcowanie nie jest regulacją urządzenia aby wskazania były poprawne.
Adjustacja (ang. adjustment) - to czynności polegające na regulacji urządzenia pomiarowego aby wskazywało wartość zgodną z podanym wzorcem (gazem wzorcowym).
Kalibracja (ang. calibration) - to synonim wzorcowania (oznacza to samo). Niestety w potocznym znaczeniu używane przez wielu producentów przyjęło się, że kalibracja oznacza zarówno wzorcowanie jak i adjustację (regulację) przyrządu aby wskazania były poprawne. W miernikach gazów, które często są wzorcowane/adjustowane w ramach jednej automatycznej procedury najczęściej kalibracja oznacza obie czynności. Marka Gas Clip Technologies przyjęła, że kalibracja oznacza obie czynności jednocześnie i zakończona jest świadectwem kalibracji tożsamym ze świadectwem wzorcowania.
Sprawdzenie - wiele urządzeń, a szczególnie wykrywaczy nieszczelnosci nie jest urządzeniami pomiarowymi i nie realizuje pomiaru, a jedynie wskazuje przybliżone wartości za pomocą diod lub pasków na skali. Takie urządzenia podlegają sprawdzeniu poprawnosci działania i otrzymują świadectwo sprawdzenia.
Legalizacja - sprawdź poniżej.
Powyższa terminologia jest zgodna z definicjami zawartymi w "Międzynarodowym Słowniku Terminów Metrolgii Prawnej" dostępnym na stronach Głównego Urzędu Miar.

Kalibracja detektorów gazów.


REGULACJE PRAWNE

Czy miernik gazów wymaga legalizacji?
Nie. Legalizacja to termin ujęty w ustawie "Prawo o miarach" obejmujący sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach wykonawczych. Ustawa określa także podmioty, które są uprawnione do wykonywania legalizacji. Rodzaj urządzeń objętych koniecznością legalizacji określa:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. 2017 poz. 885)
do pobrania tutaj -> Dz.U. 2017 poz. 885
Stan prawny na 2021 rok.

ZGŁOSZENIE URZĄDZENIA DO SERWISU

Urządzenie wraz z opisem usterki lub zleceniem okresowej czynności serwisowej (np. przeglądu i kalibracji) należy przesłać na nasz adres kurierem:
DZIAŁ SERWISU URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH
Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL
ul. Rzemieślnicza 9
81-855 Sopot
Tel.kontaktowy 58 550-70-60

Prosimy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przesyłki i jej ubezpieczeniu. Koszt transportu w drodze powrotnej zostanie doliczony do faktury.
Wyślij urządzenie wraz z wypełnionym formularzem serwisowym, który możesz pobrać tutaj -> Formularz zgłoszenia serwisowego GasClipTechnologies

REKLAMACJE

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia objętego gwarancją należy wykonać następujące czynności przed wysłaniem urządzenia:

  • sprawdź czy urządzenie jest naładowane
  • sprawdź czy urządzenie zostało wyzerowane
  • sprawdź kiedy była ostatnia kalibracja urządzenia
  • przygotuj wymagane dokumenty urządzenia (kartę gwarancyjną i aktualny atest kalibracyjny)
  • sprawdź czy Twoje urządzenie objęte jest nadal gwarancją, ponieważ wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją są odpłatne
  • wypełnij formularz reklamacyjny, który możesz pobrać tutaj -> Formularz reklamacyjny GasClipTechnologies
  • wyślij urządzenie razem z ładowarką

ZWROTY TOWARU

W przypadku urządzeń do pomiaru gazów zworty towaru nie są możliwe, za wyjątkiem wad jakościowych lub niezgodności z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wady należy postepować analogicznie jak w punkcie REKLAMACJE. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem prosimy o kontakt z działem urządzeń przenośnych. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT.