P.T.SIGNAL dystrybutor Gas Clip Technologies
Gas Clip Technologies

Gas Clip Technologies
mierniki gazów, detektory wielogazowePomiary gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu. Baza wiedzy.

Baza wiedzy i wsparcie techniczne.


Prawidłowe pomiary gazów to przede wszystkim odpowiednia wiedza i prawidłowo dobrany sprzęt pomiarowy. Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne, które pomogą Państwu w prawidłowym przygotowaniu i realizacji pomiarów gazów i ochrony osobistej użytkowników. Na wstępie należy określić jaki gaz będzie mierzony, jakich stężeń możemy się spodziewać (np. pojawiający się wyciek gazu ziemnego tworzący niskie stężenia czy zalegający metan w studzience mogący osiągać wysokie stężenia) i jaki jest cel pomiaru (np. ochrona pracowników w trakcie pracy czy pomiary przed wejściem w przestrzeń zamkniętą). Dopiero po określeniu zadania można dobrać urządzenia dzięki któremu zrealizujemy pomiary gazów w odpowiedni sposób i otrzymamy prawidłowe wyniki lub odpowiednie ostrzeżenia. Należy pamiętać, że urządzenia do pomiaru gazów są bardzo zróżnicowane i służą do różnych rodzajów pomiarów. Nie ma uniwersalnych detektorów realizujących wszelkie możliwe pomiary. Bardzo ważny jest prawidłowy wybór technologii pomiarowej oraz zakresów pomiarowych aby uniknąć poważnych błędów jakie mogą generować np. detektory o zbyt dużym zakresie pomiarowym w stosunku do realizowanego zadania (pomiaru).

Podstawy pomiarów miernikami gazów

PODSTAWY POMIARÓW MIERNIKAMI GAZÓW

Pomiar gazów w przestrzeniach zamkniętych, studniach, kanałach i zbiornikach

POMIAR GAZÓW W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH, STUDNIACH LUB ZBIORNIKACH

Detektor LEL O2 H2S CO - pomiar podstawowych gazów

POMIAR PODSTAWOWYCH GAZÓW LEL O2 H2S CO

Detektor 4 gazowy - prawidłowy wybór

DETEKTOR 4-GAZOWY - PRAWIDŁOWY WYBÓR

Detektor dla straży pożarnej

DETEKTOR DLA STRAŻY POŻARNEJ

Detektor tlenku węgla dla pogotowia ratunkowego

DETEKTOR TLENKU WĘGLA DLA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Detektor dla statków i obiektów offshore

DETEKTOR DLA STATKÓW I OBIEKTÓW OFFSHORE

Przenośny czujnik czadu.

CZUJNIK CZADU DLA RATOWNICTWA

Sensory gazów i technologie pomiarowe.

SENSORY GAZÓW I TECHNOLOGIE POMIAROWE

Strefowy terenowy detektor gazów.

STREFOWA DETEKCJA GAZÓW

System bezpieczeństwa pracowników samotnych Lone Worker.

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW SAMOTNYCH