P.T.SIGNAL dystrybutor Gas Clip Technologies
Gas Clip Technologies

Gas Clip Technologies
mierniki gazów, detektory wielogazoweSzkolenia z obsługi detektorów gazów oraz wykonywania pomiarów.

Szkolenia - obsługa detektorów, pomiary gazów.


Szkolenia detektory gazów, mierniki, pomiary.

Prawidłowy pomiar gazów i obsługa detektora wymaga szkolenia i odpowiedniej wiedzy użytkownika. Oczywiście sama obsługa mierników marki Gas Clip Technologies jest prosta i intuicyjna, ale szersze poznanie technologii pomiarowych i ich możliwości oraz prawidłowego przygotowania i interpretacji wyników pomiarów nie jest już takie proste, a błędy moga mieć poważne skutki.
Przykład. Detektor podczas pomiaru w studzience kanalizacyjnej wskazał przekroczenie zakresu pomiarowego sensora tlenku węgla. Czy wiesz dlaczego?
Odpowiedź. W studzience kanalizacyjnej znajduje się tzw. biogaz czyli tak naprawdę mieszanina metanu, dwutlenku węgla, siarkowodoru i innych gazów. Oczywiście nie ma wśród nich tlenku węgla. Jednak w biogazie może występować niewielka ilość wodoru. Elektrochemiczny sensor tlenku węgla standardowego detektora jest wrażliwy na wodór i gaz ten już w niewielkiej ilości powoduje silną reakcję sensora.
Na szkoleniu z obsługi detektorów i pomiarów gazów staramy się przekazać niezbędną wiedzę zarówno z zakresu posługiwania się urządzeniem pomiarowym jak i właściwości gazów i oparów oraz technologii pomiarowych. Dzięki temu użytkownik ma świadomość jakie pomiary ma wykonać, jakiego urządzenia użyć i jak rozumieć pomiary, których dokonał.


Szkolenie detektory gazów i pomiary - praktyka.

Szkolenie z obsługi detektorów i pomiarów gazów to zarówno teoria jak i praktyka. Regułki, wzory i teorie są ważne, ale pomiary są robione w praktyce i to na codzień użytkownicy używają urządzeń. Tym samym aspekt praktyczny to klucz do zapamiętania i bezpiecznej pracy z użyciem mierników gazów. Tak jak nauka pływania czy jazdy samochodem tak i szkolenie z obsługi detektorów i pomiarów gazów musi uczyć praktycznego wykorzystania urządzeń. W warunkach praktycznych łatwiej wskazać i wyeliminować błędy oraz wytłumaczyć problemy i ograniczenia.


Gdzie przeprowadzimy szkolenie?

Szkolenia z obsługi detektorów i pomiarów gazów organizujemy w naszej lokalizacji lub w miejscu wyznaczonym przez klienta.


Szkolenie detektory gazów i pomiary - tematyka i zakres.

Szkolenie obejmuje teorię w zakresie wybranych aspektów detekcji i pomiaru gazów, budowę przenośnych urządzeń pomiarowych, wykonywanie pomiarów za pomoca detektorów przenośnych.

Szkolenie z użytkowania detektorów i pomiarów gazów.

Sprzęt używany podczas szkolenia z użytkowania detektorów i pomiarów.


Uczestnicy szkolenia.

Nasze szkolenia z obsługi detektorów i pomiarów gazów dedykujemy głównie użytkownikom, którzy będą zabezpieczali swoje prace przy użyciu przenośnych mierników gazów zarówno w zakresie ochrony osobistej jak i pomiaru przed rozpoczęciem prac.


Jakich detektorów używamy do szkoleń?

Uważamy, że użytkownicy powinni szkolić się na sprzęcie, którego będą używać czyli uczestnicy muszą być wyposażeni w swój sprzęt także zachęcamy do zabrania urządzeń innych marek. Możemy także zapewnić detektory dla uczestników. Na szkoleniu demonstrujemy także różne typy i warianty urządzeń w tym detektory dyfuzyjne, z pompką, z czujnikami bezruchu i upadku, z komunikacją i lokalizacją, a także najnowocześniejsze rozwiązania systemowe wraz z detekcją strefową.