P.T.SIGNAL dystrybutor Gas Clip Technologies
Gas Clip Technologies

Gas Clip Technologies
mierniki gazów, detektory wielogazowePrzenośny czujnik czadu CO dla ratownictwa.

Czujnik czadu dla ratownictwa.


Czujnik czadu dla ratownictwa.

Czujnik czadu w ratownictwie jest ważnym elementem wyposażenia pozwalającym na detekcję toksycznego tlenku węgla potocznie zwanego czadem. Gaz ten nie ma zapachu, ani koloru i jest silnie toksyczny. Powstaje przy niepełnym spalaniu i ma ciężar zbliżony do powietrza przez co dobrze się z nim miesza. Większość zatruć jest związana właśnie z czadem powstającym przez niesprawną instalację grzewczą, spaliny czy pożary. Działanie toksyczne czadu polega na łączeniu się jego cząsteczek z hemoglobiną co tworzy karboksyhemoglobinę. Tlenek węgla robi to dużo łatwiej niż tlen co powoduje niedotlenienie tkanek i dalsze następstwa włącznie ze śmiercią. Wiele wypadków z jego udziałem jest niepozornych i z ograniczonej ilości danych od osób zgłaszających można nie przewidziec zagrożenia dla zespołu ratowniczego. Czujnik czadu ratownika to urządzenie, które może go ostrzec o zagrożeniu, a jednocześnie wskazać na możliwą przyczynę wypadku i dalesze postępowanie.

Przenośny czujnik czadu - dlaczego potrzebny?

Dz.U.02.217.1833 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
§1. 1. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiacym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Wartości, o których mowa w § 1 ust. 1, określają najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalone jako:
najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;
najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;
najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.
§ 3. Wartości, o których mowa w § 1 ust. 2, określają najwyższe dopuszczalne natężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia - ustalone jako wartość średnia natężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.


Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń.
Gaz
NDS
NDSCh
Tlenek węgla CO
20 ppm
100 ppmCzad stanowi zagrożenie nie tylko dla poszkodowanych, ale także dla ratujących. Ratownik musi przede wszystkim zadbać o swoje bezpieczeństwo i być pewnym z czym ma do czynienia. Przenośny czujnik czadu pozwala nie tylko na identyfikację zagrożenia, ale także jest ważną wskazówką dla określenia przyczyn wypadku i dalszego postępowania.

Czujnik czadu dla ratownictwa - właściwości.

Czujnik czadu w ratownictwie nie ma łatwego "życia". Ciągłe noszenie, obijanie i praca w trudnych warunkach wymaga odpowiedniej konstrukcji urządzenia. Czujnik powinien być niewielkich rozmiarów (aby zbytnio nie przeszkadzał ratownikowi), noszenie umożliwia zaczep krokodylkowy ze stali nierdzewnej i ucho umożliwiające dodatkowe zabezpieczenie smyczą lub zawieszenie na elementach kamizelki np. za pomocą karabińczyka. Stopień ochrony powinien wynosić IP67 co daje pewność solidnego wykonania obudowy. Jednak najważniejsze to ciągła gotowość urządzenia do pracy. Ratownicy mają wystarczająco trudne zadanie podejmując akcję ratowniczą i nie powinni być rozpraszani obsługą przenośnego czujnika czadu. Stare konstrukcje wymagały ładowania baterii i okresowej kalibracji realizowanej najczęściej przez zewnętrzny serwis. Takie rozwiązanie jest nie tylko kosztowne, ale przede wszystkim angażuje obsługę do pilnowania terminów, wysyłek urządzeń i zapewnienia zastępczych na czas serwisu. Przenośny czujnik czadu Single Gas Clip jest urządzeniem bezobsługowym i nie wymaga ani ładowania, ani kalibracji okresowej przez cały okres eksploatacji. Takie rozwiązanie jest wygodne dla wszelkich służb gdzie gotowość do działania jest priorytetem i nie absorbuje czasu personelu. Do tego rozwiązanie jest ekonomiczne ponieważ wymiana czujnika po okresie eksploatacji jest tańsza niż klasyczne rozwiązanie, w którym musimy wykonywać regularny serwis oraz wymieniać sensory gazów.

Single Gas Clip przenośny czujnik czadu.


Czujnik czadu w ratownictwie - pomiary

Czujniki czadu w ratownictwie.


Czujniki czadu przede wszystkim zapewniają ochronę ratowników i informują ich o zagrożeniu. Wyżej przedstawiliśmy wartości, przy których tlenek węgla stanowi zagrożenie i które czujnik czad powinien wskazać (zaalarmować). To ważna cecha ponieważ czujnika czadu są różne i służą do różnych celów. Musimy pamiętać, że każde urządzenie pomiarowe posiada błąd i jest on tym większy im większy jest zakres urządzenia. Przykładowo przy błędzie 3% i zakresie 1000ppm otrzymujemy błąd na poziomie 30ppm czyli używanie takiego miernika jest ryzykowne skoro mamy wykrywać 20ppm (NDS). Dużo lepszym zakresem będzie 0-300ppm lub 0-500ppm. Pamiętajmy, że błąd pomiarowy nie ma nic wspólnego z rozdzelczością. Każdy z tych zakresów może posiadać rozdzielczość 1ppm lub nawet lepszą.
W ratownictwie ma to szczególne znaczenie ponieważ jesteśmy w trakcie akcji ratunkowej i nasze decyzje mogą wpływać na czyjeś zdrowie i życie. Tym samym niskie wartości są szczególnie ważne bo dają nam informację czy jeszcze możemy coś zrobić czy już należy uciekać. Do tego czesto śladowe ilości tlenku węgla pozwalają zwrócić uwagę ratowników, że być może tlenek węgla miał coś wspólnego z wypadkiem tylko do czasu przyjazdu służb stężenie spadło na skutek rozrzedzenia lub wentylacji.
Jednocześnie dla czujnika czadu niekorzystne jest przekraczanie zakresu pomiarowego ponieważ powoduje rozkalibrowanie czujnika. Tym samym zakres 0-100ppm, który jest dokładniejszy i ma mniejszy błąd pomiarowy może być zbyt łatwo przekroczony (NDSCh wynosi ok. 100ppm). Dlatego optymalne zakresy to 0-300ppm (szczególnie dla karetek i ratownictwa medycznego) oraz 0-500ppm (dla straży pożarnej w urządzeniach wielogazowych).