P.T.SIGNAL dystrybutor Gas Clip Technologies
Gas Clip Technologies

Gas Clip Technologies
mierniki gazów, detektory wielogazoweStrefowy detektor gazów. Mobilno-stacjonarny czujnik, miernik zabezpieczający strefę, teren lub przestrzeń zamkniętą.

Strefowy detektor gazów.
Czujnik zabezpieczający strefę, obszar lub przestrzeń zamkniętą.


Strefowy, obszarowy detektor gazów.

Strefowy detektor gazów to mobilno/stacjonarne urządzenie zabezpieczające rejon prac lub akcji ratowniczej. Detektory tego typu pozwalają odciążyć osoby znajdujące się w obszarze ze ścisłej kontroli detekcji gazów, a jednocześnie pozwalają na zdalną kontrolę nad obszarem lub pomieszczeniem przez kierownika prac czy dowódcę jednostki ratowniczej. Strefowy detektor gazów lub inaczej obszarowy detektor gazów ustawia się w rejonie prac w ilości jednego lub kilku urządzeń, uruchamia i detektory kontrolują atmosferę wokół, wskazują pomiary i alarmują w przypadku przekroczenia, a co najważniejsze przesyłają dane do wyznaczonych osób i mogą także uruchamiać alarm w osobistych urządzeniach użytkowników znajdujących się w zagrożonym rejonie.


Strefowy detektor gazów - zastosowanie

Strefowy detektor gazów pełni rolę zabezpieczenia zagrożonego rejonu i najczęściej używany jest do zabezpieczenia tymczasowych prac, zabezpieczenia miejsca awarii, zabezpieczenia miejsca katastrofy (np. transportu chemikaliów), zdarzeniach ratowniczych. Rozstawienie obszarowych detektorów gazów pozwala na osiągnięcie kilku ważnych zadań. Po pierwsze zabezpiecza rejon prac lub zdarzenia wskazując na niebezpieczne stężenia gazów i informując użytkowników znajdujacych się w pobliżu o zagrożeniu. W odróżnieniu od detektora osobistego, którego użytkownik się przemieszcza, detektor strefowy gazów jest ustawiony w stałym miejscu i monitoruje atmosferę wokół dając znać użytkownikowi, że stężenie gazu w rejonie wzrasta. Drugim ważnym aspektem jest powiadomienie otoczenia o rosnącym zagrożeniu. W centrum obszaru gdzie pracują wyspecjalizowane ekipy zagrożenie jest oczywiste, ale najczęściej brakuje informacji czy nie rozprzestrzenia się ono w jakimś kierunku. Ustawienie detektorów strefowych jest znacznie efektywniejsze niż ludzi z urządzeniami przenośnymi. Kierunek przemieszczania się gazu silnie zależy od ruchów powietrza (wiatru, ruchów konwekcyjnych, czy ciągów powietrza naturalnych i wymuszonych). Obszarowe detektory gazów rozstawione wokół zagrożonego miejsca poinformują, że gaz pojawia się na innym kierunku niż dotychczas. Jednak najważniejszą cechą jest monitoring i powiadamianie zdalne o zagrożeniu. Osoby wykonujace zadania w rejonie muszą się skupić na zadaniu, a nie ciągłym monitorowaniu otoczenia. Dlatego strefowe detektory gazów robią to automatycznie i przekazują dane do chmury umożliwiając ich bieżący podgląd przez uprawnione osoby (np. kierownika, nadzór BHP, dowódcę zmiany lub jednostki). Dzięki temu osoba nadzorująca otrzymuje bieżące informacje i może podejmować szybkie i trafne decyzje.

G7 Exo obszarowy detektor gazów.

Strefowy detektor gazów - gotowość do pracy i mobilność

Obszarowy detektor gazów jest często używany do zabezpieczenia awarii, katastrof lub akcji ratowniczych. Tu nie ma czasu na żmudną konfigurację, "parowanie" urządzeń czy obliczanie jak daleko detektory mogą stać od siebie. Detektor strefowy ma zostać ustawiony, włączony i po chwili ma być widoczny dla operatora (np. dowódcy) i przekazywać pomiary. Czas osiągnięcia gotowości operacyjnej to jeden z ważniejszych parametrów przy takich zdarzeniach.
Starsze systemy wykorzystywały fale radiowe, łączność bluetooth, wymagały konfiguracji, łączenia się komputerem i łączenia się z kolenymi detektorami. Z rozbitej cysterny leją się chemikalia, albo gaz ulatuje z uszkodzonego rurociągu, a my konfigurujemy i każemy przestawiać jeden z detektorów "bo się nie widzą". Do tego musimy ustawić pozycję detektorów na mapie??? Takie historie to na szczęście już przeszłość. Strefowy detektor gazów G7 Exo będący częścią systemu Blackline Safety wykorzystuje 2 najbardziej pewne i rozbudowane sieci komunikacyjne. Sieć GSM do komunikacji podstawowej i opcjonalnie sieć satelitarną do komunikacji w przypadku gdy nie ma zasięgu sieci GSM. Żadna lokalnie budowana sieć radiowa czy wi-fi nie jest w stanie osiągnąć bezpieczeństwa i mobilności jaką oferują ogromne rozbudowane sieci komunikacyjne. Co to daje? Bezpieczeństwo, mobilność i szybkość. Wystarczy, że ustawimy G7 Exo, włączymy, a urządzenie w kilkadziesiąt sekund uruchomi się i zacznie przesyłać dane do sieci, a my będziemy mogli je zobaczyć na komputerze lub tablecie na mapie Google w lokalizacji określonej przez GPS. Pomiary są na bieżąco transmitowane, a alarmy od razu zgłaszane i przesyłane do wybranych przez użytkownika osób.
A co jeżeli potrzebujemy coś zmienić w działaniu detektorów? Możemy tego dokonać on-line w kilkadziesiąt sekund.

G7 Exo obszarowy detektor gazów.


Strefowy detektor gazów - lokalizacja i nadzór

Strefowe detektory gazów mają zapewniać informację o pojawiającym się w danym rejonie zagrożeniu ze strony gazów toksycznych, wybuchowych lub wypierających tlen. Oczywiście w razie alarmu muszą zostać powiadomione osoby w danym rejonie, ale najważniejsza jest szybka i rzetelna informacja dla nadzoru lub dowodzącego danymi pracami czy akcją ratowniczą (tzw. operatora). W systemie Blackline Safety umożliwia to komunikacja i wykorzystanie chmury dzięki czemu można mieć dostęp do danych praktycznie z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu.
Pozycja detektorów wyświetlana jest na mapie Google wraz niezbędnymi danymi każdego urządzenia. Alarm jest natychmiast sygnalizowany na różne sposoby opratorowi. Dzieki temu operator ma pełen obraz sytuacji i może odpowiednio zareagować.
Oczywiście alarm moze być dodatkowo przesyłany na zaprogramowane telefony innych osób (np. brygadzistów czy nadzoru BHP). Jednocześnie lokalnie alarm moze być przesyłany do osobistych urządzeń bezpieczeństwa (detektorów) pracowników lub ratowników znajdujących się w zagrożonej strefie.

Obszarowy detektor gazów lokalizacja i nadzór.


Strefowy detektor gazów - parametry

Strefowy detektor gazów w trudnych warunkach pracy.

Aby spełniać swoje zadanie strefowy detektor gazów powinien posiadać kilka cech oprócz natychmiastowej gotowości do pracy. Jest to praca terenowa więc wytrzymałość i opdorność na warunki zewnętrzne jest ważnym elementem, który zabezpiecza sprzęt. Różna pogoda, zmienne warunki dzień/noc nie moga być przeszkodą dla zastosowania detektora. Dla zabezpieczenia prac znaczenie ma wytrzymałość baterii urządzenia i tu także G7 Exo jest liderem oferując 100 dni pracy bez ładowania (12 tygodni), a w razie potrzeby dostępne jest także zasilanie solarne pozwalające na wielomieszięczną pracę. Wygodne rozstawianie czy opcje montażu na słupach przydają się na placach budowy gdzie warunki nie należą do łagodnych.


Strefowy detektor gazów - wykrywane gazy i właściwości pomiarowe.

Oczywiście główną rolą jaką pełni strefowy detektor gazów jest wykrywanie, pomiar i sygnalizacja stężeń gazów niebezpiecznych dla osób pracujących w danej strefie. Tu również liczy się elastyczność i dopasowanie do aktualnych potrzeb. Inne dostępne modele na rynku wymuszają na użytkowniku określoną konfigurację gazów już na etapie zamówienia co sprawdza się tylko tam gdzie z założenia wiemy z czym będziemy mieli do czynienia. Jednak ani w przemyśle, ani tym bardziej w ratownictwie nie ma takiego luksusu, a zakup wielu typów obszarowych detektorów gazów jest nieekonomiczny. G7 Exo wykorzystuje kartridże z sensorami gazów (takie same jak pozostałe detektory systemu Blackline. Oznacza to, że możemy zmienić funkcjonalność strefowego detektora gazów praktycznie w każdej chwili. Kartridże są niewielkie i dużo tańsze niż cały detektor co pozwala na ich łatwe przechowywanie i redukcję kosztów. Oczywiście dostępne są różne gazy NH3 (amoniak), CO (tlenek węgla), CO-H (tlenek węgla odporny na wodór), CO2 (ditlenek węgla), Cl2 (chlor), ClO2 (ditlenek chloru), CO (tlenek węgla) + H2S (siarkowodór) - 2 gazowy), HCN (cyjanowodór), H2S (siarkowodór), NO2 (dwutlenek azotu), LEL IR (gazy wybuchowe - sensor podczerwony), LEL MPS (gazy wybuchowe - sensor MPS), O2 (tlen), O3 (ozon), SO2 (ditlenek siarki) czy PID (lotne związki organiczne).
Liczy się także nie tylko to co mierzymy, ale w jaki sposób. Wiele prac odbywa się w miejscach trudnodostępnych, zbiornikach, kanałach czy ładowniach. Nie dość, że sprawiają one problem dla jakichkolwiek sygnałów to najczęściej są bardzo ciasne i zanieczyszczone co utrudnia pracownikom używanie osobistych mierników i niespecjalnie jak jest użyć detektora strefowego (nie ma miejsca, na dnie są ciecze lub warstwa błota). Detektor strefowy G7 Exo jest unikatowy ponieważ może być wyposażony w 4 kanałową pompkę zasysającą, która umożliwia zaciąganie atmosfery z różnych miejsc bez uszczerbku dla sygnału i narażania detektora.

Strefowy detektor gazów G7 Exo przy zabezpieczaniu prac w zbiorniku.